วิธีการเล่นหุ้นแบบปิรามิด ของเจ้ามือ

เมื่อไล่หุ้นขาขึ้นจนถึงพีค กำไรพอใจแล้ว เจ้ามือจะหลอกโดยเลี้ยงขายที่พีค  ออกไปประมาณ 50-80 %.... หรือตามที่เขาวางแผนไว้ แต่ที่เหมือนๆกันคือ  ขายให้ได้กำไรมากที่สุด โดยเหลือหุ้นไว้อีกส่วนหนึ่ง เพื่อทุบหุ้นหรือเรียกว่า  การทำ short port เพื่อเก็บหุ้นรอบใหม่ 


ช่วงทุบจะทำให้รายย่อยเกิดความกลัวให้มากที่สุด  รายย่อยเมื่อติดหุ้นโดยปรกติจะฝืนตลาด บางคนพยายามซื้อสวน  เจ้ามือจะต้องมีหุ้นเหลือพอเพื่อกดราคา หากว่าหุ้นหมดก่อน  ก็ต้องยอมซื้อขวามาขายกดซ้ายให้หุ้นลงให้ได้ 


เมื่อลงจนกลัวกันหมด เจ้ามือจะทยอยเก็บของ เมื่อซื้อได้จำนวนหนึ่งก็จะเอาไปตั้งช่อง offer บังไว้เพื่อให้รายย่อยคายของออก และไม่กล้าซื้อ  ช่วงนี้อาจมีการแกว่งขึ้นๆลงของราคาบ้าง ถ้ามีรายย่อยบางคนมองเกมส์เจ้ามือออก  เจ้ามือจะทำการทุบ ให้เกิดความไม่แน่ใจคายของออกอีก 


ช่วงที่หุ้นราคาถึงเป้าเจ้ามือ เจ้ามือจะขายแบบปิรามิดคว่ำ คือ ฐานบนหนา  ฐานล่างน้อย (ส่วนของฐานบนคือกำไรเนื้อๆหรือเรียกว่าได้ทุนคืนไปหมดแล้ว  ส่วนที่เหลือเอาไว้กดลง) 


ช่วงเก็บหุ้น รายย่อยจะมองไม่เห็นเพราะเขาจะทยอยเก็บแต่ตรงนี้คือ  ส่วนต้นทุนฐานล่างจะเก็บมาก เมื่อได้ตามแผนก็ต้องเหลือเงินไว้ไล่หุ้นคือปิรามิดหงาย (เจ้ามือฝรั่งจะได้เปรียบหน่อยตรงที่สามารถยืมหุ้นมา shortsell ได้ด้วย) 

ถ้าดูตามเทคนิคเราจะเห็นว่า ช่วงหุ้นขึ้นไปสูงมากๆ จะมีโวลุ่มออกมามากมหาศาล  บางครั้งขึ้นๆลงๆแถวๆพีคหลายวัน บางคนคิดว่าราคาแข็งดีก็เข้าไปซื้อโดยที่ไม่รู้ เมื่อเขาขายฐานบนออกหมด ทีนี้ละยุ่ง เพราะครบเป้าเขาจะเริ่ม short แล้ว  ราคาก็ไหลลง......ทะเล


ที่มาบทความ  บทความ NIDAITM CONTEST2

ทีมงาน NIDAITM CONTEST2


Comments