ทำบุญสมัยพุทธกาล ลงทุนน้อย แต่ได้บุญมาก








แล้ววันหนึ่ง ขอบฟ้าก็ได้มีโอกาสเข้าใจ
"เคล็ดลับการทำบุญตามสมัยพุทธกาล"










.............
.......
...
.

หลังจากนั้น ขอบฟ้าก็ได้เริ่มไตร่ตรอง
หาคำตอบของการทำบุญที่แท้จริง










.............
.......
...
.



นอกจากนี้หลวงพ่อก็ยังเล่าเรื่องราวสมัย
พุทธกาลเกี่ยวกับการทำบุญ

ที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้ให้ฟัง...





.............
.......
...
.
เขายังได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกมากมายจากหลวงพ่อ...

......
..
........
....









หนังสือเล่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระนิพนธ์ใน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังราช

เพื่อให้สังคมไทยเข้าใจการทำบุญอย่างแท้จริง




สำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อได้แล้วที่ 
ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ ทุกสาขา

และ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
หรือที่ @A Thing Books





ที่มา : ที่นี่ดอทคอม เคล็บลับการทำบุญสมัยพุทธกาล "ลงทุนน้อยกว่า ได้บุญมากกว่า" : อาหารสมอง
Comments