สูตร Excel แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

แยกภาษาไทยออกจากอังกฤษหรืออังกฤษออกจากไทย

กรณีที่มีการเขียนภาษาอังกฤษต่อด้วยภาษาไทยหรือตรงกันข้ามกัน และต้องการแยกคำออกมา สามารถใช้สูตรในการแยกภาษาออกมาได้ครับ สมมุติ

 1. เซลล์ A1 มีคำว่า Bangkokกรุงเทพมหานคร ต้องการแยก Bangkok และกรุงเทพมหานครให้อยู่คนละเซลล์สามารถทำได้ดังนี้
  1. เซลล์ B1 แยก Bangkok ออกมาแสดงโดยคีย์สูตร
   =LEFT(A1,MATCH("zzz",MID(A1,ROW(INDIRECT("1:"&LEN(A1))),1)))
   Ctrl+Shift+Enter
  2. เซลล์ C1 แยกกรุงเทพมหานครออกมาแสดงโดยคีย์สูตร
   =Substitute(A1,B1,"")
   Enter
 2. เซลล์ A1 มีคำว่า กรุงเทพมหานครBangkok ต้องการแยก กรุงเทพมหานคร และ Bangkok ให้อยู่คนละเซลล์สามารถทำได้ดังนี้
  1. เซลล์ B1 แยกกรุงเทพมหานครออกมาโดยคีย์สูตร
   =LEFT(A1,MIN(SEARCH(CHAR(ROW(INDIRECT("65:90"))),A1&"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")-1))
   Ctrl+Shift+Enter
  2. เซลล์ C1 แยก Bangkok ออกมาแสดงโดยคีย์สูตร
   =Substitute(A1,B1,"")
   Enter

Note: สูตรที่ B1 ทั้งสองสูตรเป็นสูตรแบบอาร์เรย์ การคีย์ให้รับสูตรจะต้อง Ctrl+Shift+Enter ครับ


ขอบคุณข้อมูลจาก : http://snasui.blogspot.com/2008/11/blog-post_08.html

Comments