ปริศนาความรู้โบราณ

เฮอร์เมติก  อาร์คานุม (Hermetic  Arcanum) และ เต๋า เต๋อ จิง (Dao De Jing)  ปริศนาความรู้โบราณ

เป็นตำรารวมความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ปรากฏนามผู้เขียนอย่างแน่ชัด แต่เขื่อกันว่า ตำราเหล่านี้เขียนขึ้นโดยผู้รู้ขาวกรีกและชาวอียิปต์โบราณ เพื่อเปิดเผยความรู้ต่าง ๆ แต่โบราณที่ตกทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย นำมารวบรวมเข้าด้วยกัน

เฮอร์เมส (Hermes) เป็นชื่อเทพเจ้าของกรีก หรือ เทพเจ้า เมอร์คิวรี (Mercury) ของชาวโรมัน

สิ่งที่บันทึกเอาไว้ใน เฮอร์เมติก อาร์คานุม เป็นตำรับตำราทางเคมี และเคล็ดวิชาอื่น ๆ ที่ชวนฉงน ทุกวันนี้ยังมีผู้ตีความสิ่งที่บันทึกอยู่ในนั้นออกได้เพียงไม่มากนัก  .

  

 

แต่อีกความเห็นหนึ่ง เชื่อว่า เฮอร์เมติก อาร์คานุม มีความใกล้คัยงกับสิ่งที่ปรากฏในคัมภีร์โบราณของชาวจีนที่มีชื่อว่า “เต๋า เต๋อ จิง (Dao De Jing)” ของชาวลัทธิ เต๋า ที่เกิดขึ้นมาเพื่อ สองพันกว่าปี เป็นคัมภีร์รวมสรรพวิชาที่ศึกษาจากธรรมชาติ โดยแปลความหมายของสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นทั้งหมด นำมาใช้กับการดำรงชีวิตประจำวัน ไปจนถึงการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้น โดยอาศัย หลักการจากธรรมชาติ ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นคัมภีร์ที่สามารถเข้าถึงปริศนาแห่งธรรมชาติได้ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลก และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากธรรมชาตินั้นมาสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความสุข หากผู้ปฏิบัติเข้าถึงแก่นแห่งความรู้นั้นและนำมาปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ ความรู้ในคัมภีร์ เต๋า เต๋อ จิง เล่มนี้มีตั้งแต่วิธีประพฤติปฏิบัติที่ทำให้สุขภาพร่างกายเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงไปจนกระทั่งถึงการเล่นแร่แปรธาตุหรือเปลี่ยนแปลงวัตถุหรือธาตุต่าง ๆ จากสิ่งหนึ่งให้กลายเป็นอีกสิ่งหนึ่งได้ เช่น การผลิตดินระเบิด หรือแม้แต่ความรู้เรื่องสมุนไพร และยาอายุวัฒนะ ชาวจีนมีชื่อในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจากการศึกษาค้นคว้าของชาวลัทธิ เต๋า  แสดงให้เห็นว่าความรู้ต่าง ๆ นั้นแท้ที่จริงแล้วอยู่ในธรรมชาติและในทุกอณูของจักรวาล เพียงแต่เราต้องเข้าถึงและเข้าใจในสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้ แล้วนำมันมาประยุกต์ใช้กับการดำรงชีวิตของเราในด้านต่าง ๆ ให้ถูกต้องเท่านั้น

ที่มา : หนังสือ 12 ปริศนาท้าทายโลก
          ดาณุภา  ไชยพรธรรม  เรียบเรียง
          สำนักพิมพ์ทรงธรรม
(บทความนี้เอาไว้อ่านส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ได้จัดทำมาเพื่อการค้า)

         

 

 

Comments