Map Domain กับ Google App

การตั้งค่าเนมเซิฟเวอร์สำหรับใช้งาน GoogleApps
1. Login เข้าสู่ระบบได้ที่ http://register.dotarai.com หลังจากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน ให้คลิกที่ 'แก้ไข' ใต้ชื่อโดเมนที่ต้องการแก้ไข
 
2. ตรวจสอบว่าเนมเซิฟเวอร์ของท่านเป็น 'ns1.dotarai.com' และ 'ns2.dotarai.com' หรือไม่ ถ้า 'ใช่' ข้ามไปทำข้อ 5
 
3. คลิกปุ่ม ‘แก้ไขเนมเนมเซิฟเวอร์'
4. ตั้งค่าเนมเซิฟเวอร์ของท่านเป็น 'ns1.dotarai.com' และ 'ns2.dotarai.com' จากนั้นให้คลิก 'ถูก' ที่หน้า 'ใช่, ต้องการแก้ไขข้อมูลโดเมน' และคลิกปุ่ม 'CONTINUE'
 
5. กลับเข้าสู่หน้าจอรายการโดเมนของท่าน และคลิกที่ 'แก้ไข' ใต้ชื่อโดเมนที่ต้องการแก้ไข และคลิก 'แก้ไขโซนไฟล์'
 
6. ทำการระบุจำนวนเรคคอร์ดที่ต้องการแก้ไข

7. ตั้งค่าตามที่ GoogleApps แนะนำ
** สำหรับการ setup cname และ mx นั้น การกำหนดค่าเป็นชื่อเครื่องที่มีชื่อโดเมนต่อท้าย จำเป็นต้องมี "." ต่อ
MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
MX 10 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.
MX 10 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.
 
@ TXT google-site-verification=XXXXXXXXX_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
googleffffffffXXXXXXX CNAME google.com.
start CNAME ghs.google.com.
mail CNAME ghs.google.com.
calender CNAME ghs.google.com.
www CNAME ghs.google.com.
docs CNAME ghs.google.com.
 
จากนั้นให้คลิก 'ถูก' ที่หน้า 'ใช่, ต้องการแก้ไขข้อมูลโดเมน' และคลิกปุ่ม 'CONTINUE'
 

8. เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่า DNS สำหรับการใช้งาน GoogleApps**

**การแก้ไขโซนไฟล์จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที หลังจากนั้นเนมเซิฟเวอร์ที่ท่านใช้งานอยู่จะได้รับข้อมูลโซนไฟล์ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างช้า

ข้อมูลจาก  :  เว็บ ดอทอาราย 
https://register.dotarai.com/docs/dns_for_googleapps.html
Comments